Woodcarver Ornamentalist Ornamentist Sculpteur sur bois Holzschnitzer


Welcome to my blog. Dedicated to woodcarving and craftsmanship.

This is a place where the visitors are confronted with their search for a personal touch and where they have an opportunity to get acquainted with skilled experts, who have turned durability and tradition into their passion.


woensdag 30 mei 2012

LUIKSE MEUBELEN | HET LUIKSE MEUBEL | Historie
LUIKSE MEUBELEN

In de XIVde eeuw wordt Luik de hoofdstad van een
onafhankelijk prinsbisdom. Geklemd tussen vijandige buren ( Frankrijk en Spaans Nederland )probeert het zijn onafhankelijkheid te bewaren en voert handel met alle partijen.

Vanaf het eind van de XVIde eeuw begint Luik een echt welvarende stad te worden. De voornaamste activiteiten van de streek zijn steenkool, wapens, metaalnijverheid en glas.

Als  in de XVIIde eeuw eindelijk de vrede getekend wordt, begint voor Luik de gouden eeuw. De prinsen , de machtige aristocratie en een rijke bourgoisie trekken veel ambachtslui naar de stad. Zo ontstaat een zeer rijk versierd meubilair van zeer hoge kwaliteit uit vooral eikenhout.Patrick Damiaens bestudeerd Luiks meubilair in het Museé d'Ansembourg te Luik.


De periode van 1735 tot 1790 wordt ook wel de
" Luikse Régence-stijl " genoemd naar analogie met
de franse Régence-stijl. Toch omvat deze Luikse periode een aantal stijlen gaande van de late Lodewijk de XIVde stijl tot het Rocaille en vroege
neo - classicistische stijl.

Deze stijlen volgden elkaar zonder onderbreking op en soms treft men op eenzelfde meubelstuk verschillende stijlen aan. zelfs op het hoogtepunt van het Rocaille en de Duitse barok blijft het Luikse meubilair trouw aan een zekere symmetrie en gematigdheid, zo eigen aan de Régence.

Het meubilair uit Luik is van uitzonderlijke kwaliteit, uitbundig maar verfijnd versierd en solide van structuur.
Het bereikt zijn hoogtepunt in de XVIIIde eeuw.

Luikse 2-Deurs Bahut in het d'Ansembourg Museum te Luik

Een 18de eeuws Luiks interieur in het d'Ansembourg Museum te Luik, Let op het Goudleer aan de wand. Meer informatie over goudleer :LUTSON

 Mocht u meer info wensen : CONTACTEER MIJ GERUST

Geen opmerkingen:

Een reactie posten